ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
"SIMNO KOMUNALININKAS"

 Vytauto g. 28, LT - 64305 Simno m.,
Alytaus r. sav.
Tel.: (8 315) 60 758
Faks.: (8 315) 60 758
EL. paštas: info@simnokomun.lt
Įmonės kodas:153720195
PVM kodas:LT537201917

DARBO LAIKAS

I 8:00 - 17:00
II 8:00 - 17:00
III 8:00 - 17:00
IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45


Informaciniai pranešimai

 

Naujienos

2016-03-24

GERBIAMI GYVENTOJAI !

Nuo 2016-04-01 keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Pagarbiai,

SĮ "Simno komunalininkas" direktorius Juozas Kalėda

2016-02-25

GERBIAMI GYVENTOJAI !

Nuo 2016-03-01 keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Pagarbiai,

SĮ "Simno komunalininkas" direktorius Juozas Kalėda

 

 2016-01-25

GERBIAMI GYVENTOJAI !

Nuo 2016-02-1 keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Pagarbiai,

SĮ "Simno komunalininkas" direktorius Juozas Kalėda

 2015-12-29

GERBIAMI GYVENTOJAI !

Remiantis š. m. gruodžio 17-21 dienomis atliktais geriamojo vandens tyrimais, po gruodžio 14 dieną vykusios vandens bokšto ir vandentiekio tinklų dezinfekcijos, informuojame, kad geriamojo vandens kokybė Simno mieste atitinka Lietuvos HN 24:2003 reikalavimus.
Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Pagarbiai,
SĮ “Simno komunalininkas” direktorius Juozas Kalėda

 2015-12-23

GERBIAMI GYVENTOJAI !

Nuo 2016-01-01 keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Pagarbiai,

SĮ "Simno komunalininkas" direktorius Juozas Kalėda

 

2015-12-14

GERBIAMI GYVENTOJAI !

Š.m. gruodžio 14 dieną, bus atliekama vandens bokšto ir vandentiekio tinklų dezinfekcija, todėl gali būti juntamas chloro kvapas.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 

Pagarbiai,

SĮ "Simno komunalininkas" direktorius Juozas Kalėda

 

2015-11-20

Gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui !

Pasikeitė paraiškų daugiabučiams namams modernizuoti teikimo tvarka. Dabar jos bus

priimamos pagal naująją kvietimų sistemą, t.y. Aplinkos ministerija skelbs kvietimus teikti paraiškas ir

jos pagal tam tikrą tvarką bus vertinamos, tačiau tiems daugiabučiams namams, kuriems buvo

parengti investicijų planai aukščiau minėta tvarka negalioja ir galima dalyvauti daugiabučių

namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje be paraiškų teikimo.

Jeigu gyventojai pageidautų  toliau vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programą,

turėtų kreiptis į SĮ „Simno komunalininkas“ administraciją.

Administratorius

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2015-09-30
 
SPRENDIMAS Nr. K-220
DĖL VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO SKYRIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TERITORIJOJE

2015-09-03

GERBIAMI GYVENTOJAI !

 Artėja šildymo sezono pradžia. Norėdami užtikrinti tinkamą šilumos ir karšto vandens paslaugų tiekimą, prašome gyventojus informuoti SĮ “Simno komunalininkas” administraciją apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemose.


Pagarbiai,

SĮ “Simno komunalininkas” direktorius Juozas Kalėda

 

2015-09-02

GERBIAMI GYVENTOJAI !

 Š.m. rugsėjo mėn. 3 dieną, nuo 8 iki 17 val., bus remontuojamas vandens bokštas Simno mieste, galimi vandens tiekimo sutrikimai bei vandens kokybės pablogėjimas miesto gyventojams, įmonėms ir organizacijoms.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 

Pagarbiai,

SĮ “Simno komunalininkas” direktorius Juozas Kalėda

 

Naujienos

2014-09-09
 
PRANEŠIMAS DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ,,SIMNO KOMUNALININKAS” BUVEINĖS ADRESO PASIKEITIMO

    Informuojame, kad pasikeitė Alytaus rajono savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas” buveinės adresas, kuris nuo šiol yra Vytauto g. 28, Simnas, LT-64305 Alytaus r. sav. (buvusios Alytaus apskrities policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Simno policijos nuovados patalpos).
    Visi kiti savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas” duomenys (telefono ir fakso numeriai) lieka nepasikeitę. Maloniai prašome kreiptis ir visus įmonei adresuotus prašymus, pranešimus ir kitą korespondenciją siųsti naujuoju įmonės buveinės adresu.
 
2014-08-28
 

SKELBIAMOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ,,SIMNO KOMUNALININKAS“ PASLAUGŲ KAINOS EURAIS

Alytaus rajono savivaldybės įmonė ,,Simno komunalininkas“, vykdydama Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 punktą skelbia šiuo metu galiojančias paslaugų kainas dviem valiutomis (litais ir eurais). 
 
 
2014-07-04
 
DĖL SUTIKIMŲ TIESTI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLUS
 
Įgyvendinant projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“ Daugų mieste yra tiesiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.
                 Prašome žemiau nurodytų adresų gyvenamųjų namų savininkus ar jų įgaliotus asmenis iki š. m. liepos 15 d. atvykti į Daugų seniūniją, esančią S. Nėries g. 3, Daugų m., Alytaus r. sav., dėl sutikimų tiesti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus prie Jums nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ir apsaugos zonų žemės sklypams suderinimo:
Vytauto g. 12, Laisvės g. 2, Maironio g. 5, 13, Šviesos g. 3, Šviesos g. Salos k., (žemės sklypo kad. Nr. 3347/0005:348), Savanorių g. 7, Dzūkų g. 6, Naujoji g. 14, Taikos g. 17, Kalvų g. 3, 16, 29, Kalvų g. Salos k. (žemės sklypų kad. Nr. 3347/0005:311, 3347/0005:236, 3347/0005:73), Žvejų g. 2, 6, 8, 10, Žvejų g. Salos k. (žemės sklypų kad. Nr. 3347/0005:8, 3347/0005:334).
                 Telefonas pasiteiravimui (8 315) 69 100.

Administracija.

Simniškiai domėjosi, kokį vandenį sveikiau gerti - vandentiekio ar šulinių
 

Savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ pakvietė simniškius ir Simno seniūnijos gyventojus padiskutuoti apie geriamojo vandens kokybę. Į Simno seniūnijos salę susirinko apie pusšimtis gyventojų, kurie domėjosi, kokį vandenį sveikiau gerti – vandentiekio ar šulinių. Pranešimą apie vandens reikšmę ir naudą žmogaus organizmui skaitė Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė, kuri įrodė, kad išvirinus vandenį, nitratai nedingsta.


Susitikime su simniškiais dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės mero patarėjas Vytautas Mikelionis, savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai vykdantis vedėjo funkcijas, Zenonas Kareiva, šio skyriaus vyresnysis inžinierius Donatas Bubelis, SĮ „Simno komunalininkas“ vadovas Juozas Kalėda, jo pavaduotojas Artūras Urmanavičius, Simno seniūnas Vytautas Viršilas.

Kalbėdama apie vandens kokybę rajone, D. Kitavičienė priminė, kad visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas projektą „Vanduo, kurį geriame...“, atliko daugiau nei pusšimčio rajono gyventojų šulinių vandens tyrimus ir nustatė, kad kas antro šulinio vanduo yra netinkamas gerti. Buvo tirti Daugų ir Simno miestų, Praniūnų gyvenvietės ir Nemunaičio seniūnijos gyventojų šuliniai. „Ištirta 60-ties šulinių vanduo, iš kurių 35 šulinių vanduo yra netinkamas vartoti, t. y. jame aptikta mikroorganizmų arba nustatytas didesnis nei leidžiama nitratų, nitritų kiekis, kai kuriuose nitratų kiekis viršytas 6-8 kartus,“- pažymėjo D. Kitavičienė. Simniškiai domėjosi, kaip nitratai patenka į jų šulinius. „Šuliniai kasami negiliai, į juos suteka paviršinis vanduo. Jeigu aplink yra ūkinių pastatų, lauko tualetų - jų nuotekos ir teršia vandenį,“- aiškino D. Kitavičienė. Pasak jos, kad nitratais užterštas vanduo galima nustatyti tik atlikus laboratorinius tyrimus. „Nitratai neturi nei skonio nei kvapo,“ – sakė pranešėja.

SĮ „Simno komunalininkas“ vadovas J. Kalėda atkreipė dėmesį, kad centralizuotai tiekiamo vandens kokybė nuolat tikrinama, vykdoma griežta jo kontrolė. Tai įpareigoja daryti ES direktyvų reikalavimai ir šalies įstatymai. „Nei vienoje rajono vandenvietėje nebuvo aptikta nitratų. Gręžiniai yra apie 100 metų gylyje, į kurį paviršiniai vandenys nesuteka, todėl nitratų tokiame vandenyje nėra,“ – gyventojams apie SĮ „Simno komunalininkas“ prižiūrimų vandenviečių vandenį kalbėjo A. Urmanavičius.

Susirinkusieji domėjosi, kas nutiks naudojant nitratais užterštą vandenį. „Geriant tokį vandenį, mažėja deguonies pernešimas organizme, žmogus ima dusti. Tai ypač pavojinga vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms. Nitratai gali sukelti ir vėžį,“- apie naujausius mokslinius tyrimus kalbėjo biuro direktorė. „Jie nepašalinami nei virinant vandenį, nei buitiniais filtrais. Toks vanduo yra  nuodai, kurio negalima naudoti maistui ruošti,“ – pažymėjo D. Kitavičienė. Ji susirinkusiųjų akivaizdoje atliko bandymą - net ir paprastu juosteliniu testu siminškiams įrodė, kad išvirinus vandenį nitratai jame vis tiek lieka. Iš pusšimčio simniškių neatsirado nei vieno, kuris būtų ryžęsis paragauti D. Kitavičienės į susitikimą atnešto nitratais užteršto vandens. „Pats žmogus turi įvertinti, kas jam svarbiausia. Jeigu tokio vandens nesinori ragauti čia, tai kodėl jį naudojate namuose“, - klausė D. Kitavičienė ir linkėjo, kad vanduo dovanotų sveikatą, o ne ligas.  

Susitikime dalyvavęs Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūros vyriausiasis specialistas Juozas Žuvininkas ragino gyventojus tinkamai tvarkyti nuotekas. „Mūsų baudimas nepadės, jeigu patys nesuprasite, kad sau kenkiate“,- kalbėjo jis. J. Žuvininkas pažymėjo, kad baudos už netinkamą nuotekų tvarkymą gali siekti iki 2 000 litų. „Geriau tuos pinigus investuoti ir tinkamai susitvarkyti savo nuotekas, nei baudas mokėti“, - sakė aplinkosaugos specialistas.

Nuotekų tvarkymo paslaugą teikia SĮ „Simno komunalininkas“, kuri rajono gyventojams tiekia centralizuotą vandenį ir centralizuotai tvarko nuotekas. Norintys daugiau sužinoti apie šias paslaugas arba prisijungti prie centralizuoto vandens ir nuotekų,  gali kreiptis į įmonės administraciją telefonu (8 315) 60 758 arba atvykti į įmonę, kuri įsikūrusi Simno seniūnijos pastate, I aukšte.

Alytaus rajono savivaldybės informacija